Danh sách thủ tục hành chính Hướng dẫn chi tiết thủ tục

Tài Chính Kế Hoạch

Thủ tục: Đăng ký hộ kinh doanh (Cấp huyện)

1, Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở UBND quận, huyện.

          Công chức tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra nội dung hồ sơ:

          + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Giấy biên nhận, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền và hẹn ngày trả kết quả.

          + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, huyện.

          + Người đến nhận kết quả phải mang theo Giấy biên nhận, trường hợp mất Giấy biên nhận thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân) hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức.

          + Công chức trả kết quả kiểm tra Giấy biên nhận hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy giới thiệu, và ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.

2, Cách thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước .

3, Thành phần, số lượng hồ sơ:

 - Thành phần hồ sơ:

          + Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh(theo mẫu quy định);

          + Danh sách cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (theo mẫu quy định);

          + Bản sao Giấy chứng minh nhân dân của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình;

          + Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập;

          + Đối với những ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình;

          + Đối với những ngành, nghề phải có vốn pháp định thì kèm theo bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4, Thời hạn giải quyết:

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

5, Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức, cá nhân

6, Cơ quan thực hiện TTHC:

Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, huyện.

7, Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy chứng nhận

8, Phí, lệ phí nếu có:

100.000 đồng/1 lần

9, Cơ sở pháp lý

- Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Nghị định 78/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Thông tư số 176/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính.

 

File đính kèm
Ðăng ký