Danh sách thủ tục hành chính Hướng dẫn chi tiết thủ tục

Tư Pháp

Thủ tục: Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của người nước ngoài (Cấp huyện)

Nội dung chưa được cập nhật

File đính kèm
Ðăng ký