Danh sách thủ tục hành chính Hướng dẫn chi tiết thủ tục

Quản lý đô thị

Thủ tục: Cấp lại Giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ đô thị (Cấp huyện)

Nội dung chưa được cập nhật

Ðăng ký