Danh sách thủ tục hành chính Hướng dẫn chi tiết thủ tục

Quản lý đô thị

Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng tạm công trình, nhà ở riêng lẻ đô thị (Cấp huyện)

Nội dung chưa được cập nhật

Ðăng ký