Danh sách thủ tục hành chính Hướng dẫn chi tiết thủ tục

Quản lý đô thị

Thủ tục: Gia hạn Giấy phép thi công công trình trên đường bộ đang khai thác nền đường, mặt đường, mép đường, lề đường, hè phố… (Cấp huyện)

Nội dung chưa được cập nhật

Ðăng ký