Danh sách thủ tục hành chính Hướng dẫn chi tiết thủ tục

Tài nguyên môi trường

Thủ tục: Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận (Cấp huyện)

Nội dung chưa được cập nhật

File đính kèm
Ðăng ký