Sử dụng dịch vụ

 

Người nộp hồ sơ đăng nhập để sử dụng dịch vụ. Nếu chưa có tài khoản hãy ấn nút "Đăng ký" để tạo lập.
Người nộp hồ sơ bấm vào nút "Đăng ký trực tuyến" để khai báo thông tin hồ sơ.

Người nộp hồ sơ lựa chọn và điền thông tin hồ sơ. Sau đó điều thông tin cá nhân, thông tin hồ sơ và file đính kèm. Sau khi điền đầy đủ thông tin, bấm nút "Gửi hồ sơ" để gửi hồ sơ điện tử. Hồ sơ sẽ được chuyển về đơn vị tiếp nhận và được đơn vị này sẽ thẩm định, xử lý và giải quyết hồ sơ.

Thông tin về quá trình giải quyết hồ sơ sẽ được cập nhật trực tiếp trên mạng để người nộp biết. Khi hồ sơ hợp lệ và đầy đủ điều kiện giải quyết sẽ nhận được mã số và thông báo về thời gian giải quyết hồ sơ. 

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc có yêu cầu khác, người nộp được hướng dẫn chi tiết để bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ trong chức năng "Lịch sử giao dịch".