Đăng ký tài khoản

 

Tại trang chủ, người sử dụng bấm nút "Đăng ký" để khai báo thông tin tạo tài khoản.
Người sử dụng nhập tên truy cập, mật khẩu và địa chỉ Email để đăng ký. Sau đó thông tin đăng ký sẽ được chuyển về địa chỉ Email để xác nhận.

Người sử dụng mở hòm thư với địa chỉ Email vừa đăng ký để xác nhận thông tin và nhập thông tin chi tiết cá nhân để hoàn thành việc đăng ký.

Người sử dụng dùng thông tin tài khoản vừa đăng ký để sử dụng dịch vụ công.