Tìm hiểu về dịch vụ công trực tuyến

 

 Dịch vụ công mức độ 3 cho phép tổ chức, công dân khai báo thông tin và nộp qua mạng đến cơ quan nhà nước để thực hiện thủ tục hành chính. Sau đó nhận kết quả trực tiếp (hoặc gián tiếp) tại cơ quan thụ lý hồ sơ.

Người sử dụng bấm vào menu "THỦ TỤC HÀNH CHÍNH" để xem hướng dẫn thực hiện các thủ tủ tục hành chính được tiếp nhận dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3..

 Chọn lĩnh vực hoặc chọn tên thủ tục hành chính mà tổ chức, công dân định làm thủ tục nộp qua mạng.

Bấm vào tên thủ tục hành chính để xem hướng dẫn chi tiết. Tổ chức công dân có thể lấy về các mẫu đơn, xem chi tiết trình tự thực hiện, thời gian thực hiện, phí, lệ phí,... 

Người sử dụng có thể bấm nút "Đăng ký" để nộp hồ sơ ngay tại màn hình này.