Tra cứu hồ sơ
Hướng dẫn tra cứu:
 • Bước 1: Chọn tra cứu theo Mã hồ sơ/dự án
 • Bước 2: Nhập Mã hồ sơ/dự án tương ứng với mục đã chọn trước đó và bấm nút Tìm
 • Bước 3: Chọn một hồ sơ từ kết quả tra cứu để xem chi tiết hồ sơ
Lưu ý: Khi tra cứu theo Mã hồ sơ/dự án, vui lòng nhập chính xác Mã hồ sơ/dự án hoặc tiếp nhận.
Lưu ý
 • Trạng thái:
  • Đang được xem xét Hồ sơ đang được cán bộ tiếp nhận xem xét
  • Đang xử lý Hồ sơ đang được xử lý
  • Yêu cầu bổ sung Hồ sơ được yêu cầu bổ sung
  • Đã xử lý xong Hồ sơ đã xử lý xong
  • Đã trả kết quả Kết quả đã được trả lại cho tổ chức cá nhân
  • Hồ sơ bị hủy Hồ sơ đã bị hủy